Expozice

Text
Kamil Nábělek

Expozice jako téma

Výstava nazvaná Expozice je společným dílem Juraje Rattaje a Tomáše Roubala. Instalace vychází z konkrétního architektonického a prostorového uspořádání galerie, reaguje na něj a přetváří ho ve scénu takřka divadelní, na níž se odehrává vlastní expozice. Jejím tématem je setkání a prolínání dvou disparátních přístupů: na jedné straně minimalisticky využité jednoduché materiály a prvky, na druhé straně vystavené objekty zdůrazňující svoji rukodělnost a řemeslnost.

Rozdílné fenomény a přístupy se propojují v dynamickém napětí souzvučné i disonantní kompozice a vytvářejí hybridní metaforické a ironicky hravé uskupení. Přístup Juraje Rattaje a Tomáše Roubala je zároveň i konceptuálně poučený – stejně tak jako lze sériově vyráběný předmět transformovat jeho expozicí v kontextu uměleckých děl v objekt obdařený možností nových interpretací, podobně můžeme i expozicí samotné expozice ukázat jinak spíše skrývané techniky a procesy vystavování a zároveň proměnit vizuálně jednoduché objekty v nositele takřka tajemné síly.

Jen jedna otázka tu zbývá, je tato „expozice expozice“ spíše výstavní nebo divadelní? Je to model výstavy, která tu ve svém muzeálním zšeření zůstane dlouhodobě, možná celé léta, nebo je to expozice dramaturgická, po níž ještě bude následovat kolize, peripetie a nakonec katastrofa?

Nechť je tomu jakkoli, ukazuje se, že je to expozice samotná, způsob předvedení dané věci, co určuje možnosti jejího vyjevování a interpretace, jež bychom jinak nemohli nahlédnout. A možná ještě víc: není věcí bez její expozice.