Dočasný depozitář – socha: případová studie 1

18.05.2017 – 04.06.2017

Galerie Plato
Kancelář, Českobratrská 14, Ostrava

Kurátor výstavy
Jakub Adamec, Marek Pokorný